การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 15

ฯพณฯ พล. อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) ครั้งที่ 15  ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง “แนวนโยบายการท่องเที่ยวไทย”

Asia HORECA, Green World Publication Co ltd, Thai Hotels & Travel Magazine, Thailand Convention & Exhibition Directory, Thailand Official Hotels Directory, งานประุมสมาคมโรงแรม

โดยมี เจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) ให้การต้อนรับ ท่ามกลางคณะกรรมการและสมาชิกของทั้ง 2 สมาคม ที่มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง โดยด้านหน้าห้องประชุมมีสินค้ามาจัดแสดงมากมายเช่นเคย รวมทั้งนิตยสาร Thai Hotels & Travel  Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibitio Directory ด้วย ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา