งานประชุมสมาคมโรงแรม การประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2559 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค Thai Hotels & Travel Magazine , Thailand Convention & Exhibition Directory และ Asia HORECA ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประชุมสมาคมโรงแรม ซึ่งเป็นการประชุมสมาชิกประจำเดือนมีนาคม 2559 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมโรงแรม-H&T-THA

นอกจากการประชุมแล้วทางสมาคมมีวาระในการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านใหม่อีกด้วย โดยคุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ จากโรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยในครั้งนี้  ทางเราขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ