การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

Temca Forum & Exhibition 2017 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ. ชลบุรี ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Thailand Builders Directory และwww.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’  ได้ร่วมออกบูธในงาน TEMCA 2017 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น ของรางวัล เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทำให้ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, , Green World Publication, Industry 4.0, , สัมมนา, Pattaya, Thailand Builders Directory, www.Factoryeasy.com, Temca 2017, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, นิตยสารอุตสาหกรรม

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยจัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 นับเป็นปีที่ 14 โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “PEA 4.0 : Moving Toward the Electric Utility of the Future ” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่ยุค 4.0 และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยนโยบาย “พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี”เพื่อให้การไฟฟ้าเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานที่รองรับยุคดิจิทัล ประกอบกับการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศมีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน ควบคู่กับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ได้มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าเอกชนเข้าร่วมงาน  จำนวน 500 กิจการ ประมาณ 1,000 คน ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรื่อง “การบริการสมัยใหม่ในยุค PEA 4.0”และ“อุตสาหกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อยกระดับงานด้านบริการ คุณภาพไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบไฟฟ้าโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ  อีกทั้งยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และคลินิกให้คำปรึกษา ถามตอบปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม แก่ผู้ใช้ไฟที่เข้าร่วมงาน

Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, , Green World Publication, Industry 4.0, , สัมมนา, Pattaya, Thailand Builders Directory, www.Factoryeasy.com, Temca 2017, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, นิตยสารอุตสาหกรรม