ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

IndTech 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการบริหารงาน Supply Chain และการจัดซื้อ / เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการจัดซื้อโดยการประกวดราคา” และหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์การจัดซื้อ รับมือยุคดิจิตอล Procurement 4.0” ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายจัดซื้อ   ดังรายละเอียดหัวข้อและสถานที่ในการสัมมนาตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวใน วันที่ 20 ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120/0-2769-8043 หรือ อีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)