ขอเชิญพบกับการสัมมนาดี มีคุณภาพ Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 และ Maintenance Forum 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น   2 วัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 25 มกราคม 2560 งานModern Manufacturing Forum 2017บรรยายใน หัวข้อ

  • เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • Quality Control Circle : QCC กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

MMF 2017

และ วันที่ 26มกราคม 2560 งานModern Manufacturing Forum 2017บรรยายใน หัวข้อ

  • Total Productive Maintenance (TPM)โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • เมื่อเครื่องจักรไม่ปกติ เราจะรับรู้และป้องกันได้อย่างไร โดยวิทยากรจากสถาบันไทย-เยอรมัน

Maintennace 2017

 งานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  ในวันที่  25-26 มกราคม 2560เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล กรุงเทพมหานคร  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายัง เบอร์ 0-2769-8120   หรือเบอร์ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104 / 084-7000 141  (คุณพนมรุ้ง)