ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

MMF 2016

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016ในครั้งนี้ หัวข้อในการสัมมนาคือ Boost up Productivityตามแนวทางลีน(Lean)โดย อ.เชษฐพงศ์ สินธารา และ หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen)พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดย อ.ธัญญะ ลิ้มสกุล  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

Maintenance 2016

และในวันเดียวกัน ยังมีงานสัมมนาที่น่าสนใจอีกงานหนึ่ง นั่นก็คือ งาน Maintenance Forum 2016 ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาคือ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials 4.0 และแนวทางการนำเทคโนโลยีบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มาใช้ให้ได้ผลจริง งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร,ฝ่ายซ่อมบำรุง, ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันที่ 26 ตุลาคม  2559 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์0-2769-8120,02-769-8043  หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)

รายละเอียดเอกสารแนบ