ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  FAIFA  Forum 2017 ขึ้น

ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร นิยามและการจัดระบบไฟฟ้าภายใต้ Industry 4.0  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ

FAIFA 2017

งานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ  วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป(อาคาร,สำนักงาน,ที่พักอาศัย) ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ. อยุธยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายัง เบอร์ 0-2769-8120   หรือเบอร์ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104 / 083-584-6677  (คุณพนมรุ้ง)