ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

Modern Manufacturing Forum 2016 จ. ระยอง

Maintenance Forum 2016 จ.ระยอง

โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสถาบันไทยเยอรมัน  งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต,ฝ่ายซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์0-2769-8120,02-769-8043  หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)

รายละเอียดเอกสารแนบ