ขอเชิญเข้าร่วมงาน FaiFa Forum 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา FaiFa Forum 2016

ในหัวข้อ การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า, การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน,ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0 และแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา  ทางบริษัทกรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking ได้จัดงานสัมมนา FaiFa Forum 2016 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้า ไปยังผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า การให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโรงงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว ยังถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรไฟฟ้า,ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Banner640

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 วลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์0-2769-8120,02-769-8043  หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)