ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE)  และหัวข้อ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

 

 

MMF 2016

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  ในวันที่ 28 กรกฎาคม  2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้     และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์) งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต  และผู้ที่สนใจทั่วไป  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ