ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนา ใน 2 หัวข้อที่น่าสนใจคือ

ไคเซ็น (Kaizen)พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็นเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุงนอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงานเพื่อนำไปประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเองและหน่วยงานต่อไป

MMF 2016

(Boost up Overall Equipment Effectiveness : OEE)เติมพลังขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรการดำเนินงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทมีเครื่องจักรเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการผลิตที่ต้องใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด แต่ปัญหา ที่มักจะพบคือเครื่องจักรเสียบ่อยใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งเกิดการสูญเปล่าอื่นๆ ซึ่งอาจพบว่าประสิทธิผลของเครื่องจักรอาจเหลือไม่ถึง 50% ดังนั้นการที่เราสามารถวัดประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักรรวมทั้งทราบสาเหตุการใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะทำให้เราสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการโรงงาน วิศกร ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120/0-2769-8043 หรือ อีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)