ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น

โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเพิ่มพลังความคิดสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กร ควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน เรียนรู้วิธีการ เทคนิคเพื่อให้งานของตนมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen)   และหัวข้อ กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ ( Quality Control Circle ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิต

MMF 2017

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้     และส่งแฟกซ์มายังเบอร์  0-2769-8120 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 103 / 083-584-6677 (คุณพนมรุ้ง)