งานวิศวะ’59 – Engineering Expo 2016

โมเดลธุรกิจ Start Up ยุคใหม่ ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 จากงานวิจัยในห้องเรียน พัฒนาสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อโลกแห่งอนาคต

GW, TBD, Green World Publication, MM Machine Tools & Metalworking, Modern Manufacturing, Thailand Builders Directoryดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิศวะ 59-Engineering Expo 2016”  พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Engineering Innovation for Thailand 4.0 โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), นายมานะ พงศานรากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล., นายทัศพันธุ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ให้การต้อนรับ  ณ บริเวณอาคาร EH 103-104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

GW, TBD, Green World Publication, MM Machine Tools & Metalworking, Modern Manufacturing, Thailand Builders Directoryนอกจากนี้ ยังมี การจัดแสดงผลงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม  ซึ่งจะจัดแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปลกใหม่ น่าสนใจ หรือหาดูได้ยาก โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ  และยังมีโซน Innovative Awards Showcase เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานการประกวดออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรม KMITL Innovative Award 2016 : Digital Life for 21st Century ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ การจัดเสวนาวิชาการด้านวิศวกรรม,  คลินิกวิศวะ, การแข่งขัน Futuristic Music Contest Season 2 รวมถึงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นด้านวิศวกรรมในราคาพิเศษมากมาย

GW, TBD, Green World Publication, MM Machine Tools & Metalworking, Modern Manufacturing, Thailand Builders Directory
โดยในปีนี้บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำไดเรคเทอรี่อันดับหนึ่งด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง : Thailand Builders Directory ,ไดเรกทอรี่รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม MICE : Thailand Convention & Exhibition Directory และนิตยสารด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking ไปแจกฟรีในงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก