ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Automation Control Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จะจัดงาน Automation & Control Forum 2016  ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี

งานสัมมนา 2016

จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องและยืดหยุ่นกับสถานการณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันมีแนวทางที่หลากหลายในการปรับหรือพัฒนากระบวนการผลิต ทั้งระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรือการนำแนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 มาปรับใช้ ในหลากหลายแนวคิดนั้น Flexible Manufacturing System เป็นระบบหนึ่งที่สามารถยกระดับความสามารถของโรงงานอย่างเป็นขั้นตอน และเหมาะสมในหลายๆด้าน

ในการสัมมนาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นความสามารถของ  Flexible Manufacturing System จุดที่เปลี่ยนจากกระบวนการเดิมแบบ Mass Production และวิธีการเปลี่ยนผ่านกระบวนการผลิตโดยนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาประยุกต์ใช้งาน ให้องค์กรสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ และยังมีความพร้อมในการพัฒนากระบวนการไปสู่แนวคิด Smart Factory ในอนาคตได้อีกด้วย

และภายในงานท่านยังจะได้พบกับหัวข้อสัมมนา SMART LOGISTICS FOR INDUSTRY 4.0 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย รับรองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

Automation

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 7 มิถุนายน  2559    เวลา 08.30 -16.45 น. ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้    และส่งแฟกซ์มายังเบอร์

0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์)

รายละเอียดและกำหนดการสัมมนา

แบบฟอร์มลงทะเบียนการสัมมนา