ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  FAIFA  Forum 2017

 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการจัดการต้นทุนพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคาร นิยามและการจัดระบบไฟฟ้าภายใต้ Industry 4.0  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  งานนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ  วิศวกร ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป(อาคาร,สำนักงาน,ที่พักอาศัย) ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ

FAIFA FORUM 2017

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว  ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายัง เบอร์ 0-2769-8120   หรือเบอร์ 0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 103 / 083-584-6677  (คุณพนมรุ้ง)