บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016 ซึ่งเป็นการสัมมนาในหัวข้อ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials4.0 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กุญแจสำคัญตัวหนึ่งคือการรับรู้ และติดตามสภาพเครื่องจักรในระบบการผลิต เพื่อนำไปวางแผนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการผลิตที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ การตรวจติดตามสภาพ ทำได้หลายวิธี โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวทางวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถรับรู้ถึงขนาดความรุนแรง การคาดการณ์โอกาสที่อาจมีความเสียหายในอนาคตที่ค่อนข้างแม่นยำ และยังบอกถึงสาเหตุหลักเบื้องต้น ถึงที่มาของความผิดปรกติเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้แบบถอนรากถอนโคนอีกด้วย ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดย เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต