ขอเชิญเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2016 และร่วมเข้าฟังการสัมมนาในหัวข้อ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials4.0 ในวันที่ 16 มิถุนายน  2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

 

IndTech 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อการบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials 4.0

ความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม กุญแจสำคัญตัวหนึ่งคือการรับรู้ และติดตามสภาพเครื่องจักรในระบบการผลิต เพื่อนำไปวางแผนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการผลิตที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ การตรวจติดตามสภาพ ทำได้หลายวิธี โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวทางวิเคราะห์ที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถรับรู้ถึงขนาดความรุนแรง การคาดการณ์โอกาสที่อาจมีความเสียหายในอนาคตที่ค่อนข้างแม่นยำ และยังบอกถึงสาเหตุหลักเบื้องต้น ถึงที่มาของความผิดปรกติเพื่อสามารถแก้ปัญหาได้แบบถอนรากถอนโคนอีกด้วย ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต ดังรายละเอียดหัวข้อและสถานที่ในการสัมมนาตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวใน วันที่ 16 มิถุนายน  2559 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด สามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้และส่งแฟกซ์มายัง 0-2769-8120 seminar@greenworldmedia.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2731-1191-4 ต่อ 103 (ปณิชามน)