ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน MM MACHINE TOOLS&METALWORKING FORUM 2016 จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงาน  MM MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM

งานสัมมนา

ซึ่งมีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ Machine Tools Technology in Manufacturing Process  ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง การจัดการเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม , การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสม ด้วยต้นทุนต่ำที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักร ที่มุ่งเน้นให้ระบบต่างๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน,  และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 17 มีนาคม  2559    เวลา 08.00 -16.30 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี   โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้    และส่งแฟกซ์มายังเบอร์

0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์)

รายละเอียดของงานสัมมนา

กำหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน