ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 จ.ปราจีนบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จะจัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี

Untitled-1.jpg11

 

การปรับปรุงการดำเนินงานตามวงจร PDCA  นับเป็นหัวใจในการดำเนินงานในรอบต่อไป เพราะมีการตรวจสอบ ประเมินผลเป็นระยะ ทำให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผ่านเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพ แม้แต่การบริหารกิจกรรมภายในองค์กร การวางแผนงานอย่างเหมาะสม ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นก็คือการดำเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA  งานนี้เหมาะสำหรับ  ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน,  วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม  2559    เวลา 08.30 -16.45 น. ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้    และส่งแฟกซ์มายังเบอร์

0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์)

รายละเอียดของงานสัมมนา

กำหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน