ผ่านไปด้วยดีกับการสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้ทำการจัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเพิ่มพลังความคิดสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กร ควรให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน เรียนรู้วิธีการ เทคนิคเพื่อให้งานของตนมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen)   และหัวข้อ กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาผลิตภาพ ( Quality Control Circle ) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิต ตามภาพข่าว