ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Energy Forum 2016 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  มีแนวคิดในการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2016 ขึ้น เพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ด้านการจัดการพลังงานมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจกรรมปัจจุบันขององค์กรได้  สร้างแนวคิด นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559    เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น   โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้    และส่งแฟกซ์มายังเบอร์    0-2769-8120  หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์)