งาน สถาปนิก 61 | Architect ’18

บรรยากาศบูธ Thailand Builders Directory ในงานสถาปนิก’61 / Architect’18 ปีนี้เราเน้นประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซค์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page: Thailand Builders Society ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งตลอดงานตั้งแต่วันที่  1-6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบูธของเราได้รับความสนใจเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย

Architect2018

การจัดงานในปีนี้ “แนวคิดของการจัดงานปีนี้ คือ Vernacular Living ภายใต้ชื่องาน “Beyond Ordinary: ไม่ธรรมดา” โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและงานออกแบบพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทย