งาน “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” (Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA 2017)

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing และ MM Machine Tools & Metalworking เข้าร่วมออกบูธเพื่อแจกจ่ายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560” หรือ “SETA 2017”ภายใต้ธีม “Towards A Low-Carbon Society”จัดโดย กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม และ กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ นิตยสารดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, , Green World Publication,Industry 4.0, , สัมมนา, SETA2017, Sustainable Energy & Technology Asia 2017, โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, Bitec Bangna, บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด,กระทรวงพลังงาน, สัมมนา, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, นิตยสารอุตสาหกรรม

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหาร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทผู้ผลิตพลังงานทดแทน ธนาคาร นักลงทุน จากทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ กว่า 6,000คน จาก 60 ประเทศ ภายในงานครั้งนี้ ประเทศไทยยังประกาศว่า จะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20-25 % ซึ่งต่อยอดจากการประชุม COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในการที่ 193 ประเทศตกลงร่วมมือกันควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกิน 2°C พบกับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “SETA 2018” ได้ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในเว็บไซต์ www.SETA.Asia