บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา 

ซึ่งหัวข้อการสัมมนาคือ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials 4.0  และ หัวข้อ การสั่นสะเทือนและภาพถ่ายความร้อนบอกความผิดปรกติของเครื่องจักรอย่างไร และหัวข้อสุดท้ายคือ สัญญาณบ่งบอกอาการผิดปรกติของเครื่องจักร ด้วยการวิเคราะห์สารหล่อลื่น งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายผลิต