บรรยากาศงาน Thailand Energy Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2016 ขึ้น

 

ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้น ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559    เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จ.ขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความรู้ด้านการจัดการพลังงานมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจกรรมปัจจุบันขององค์กรได้  สร้างแนวคิด นำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร   เป็นอย่างมาก