สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมจัดประชุมสมาชิกประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมจัดประชุมสมาชิกประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Thai Hotels & Travel

พร้อมรายงานแนวโน้มการตลาดปี 2559 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานต่างประเทศ และเสวนาหัวข้อ แนวโน้มท่องเที่ยว ปี 2559 ภายในงานมีบูธแสดงสินค้าที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งบูธ Thai Hotels & Travel Magazine  ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้บริหาร สมาชิกสมาคมโรงแรมเป็นอย่างดี