ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จาการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016 และงาน Maintenance Forum 2016 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ขึ้น

งานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016ในครั้งนี้ หัวข้อในการสัมมนาคือ Boost up Productivityตามแนวทางลีน(Lean)โดย อ.เชษฐพงศ์ สินธารา และ หัวข้อ ไคเซ็น (Kaizen)พลังความคิดสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดย อ.ธัญญะ ลิ้มสกุล  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 และในวันเดียวกัน ยังมีงานสัมมนาที่น่าสนใจอีกงานหนึ่ง นั่นก็คือ งาน Maintenance Forum 2016 ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาคือ การบำรุงรักษาอย่างไรให้ได้ กำไรสูงสุดในยุค Industrials 4.0 และแนวทางการนำเทคโนโลยีบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มาใช้ให้ได้ผลจริง ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร,ฝ่ายซ่อมบำรุง ตามภาพ