ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ สถาบันไทยเยอรมัน จ.ชลบุรี

ผ่านไปด้วยดีสำหรับงานสัมมนา FaiFa Forum 2016 ในหัวข้อ การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า, การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน,ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0 และแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สถาบันไทยเยอรมัน จ.ชลบุรี ที่ผ่านมา

ซึ่งภายในงานสัมมนา FaiFa Forum 2016 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้า ไปยังผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า การให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโรงงาน การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรไฟฟ้า,ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบโครงการ