มหกรรมนักอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต “MANUACTURING EXPO 2017” รวมเทคโนโลยี เพื่อเดินหน้าอุตสาหกรรมผลิตยุค 4.0 รองรับเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากกับงาน Manufacturing Expo 2017 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries หนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมด้าน Process & Chemicals ของประเทศไทย และ Thailand Builders Directory คู่มือซื้อ-ขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง งานรับเหมาเล่มเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และ www.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’  ได้ร่วมออกบูธในงาน Manufacturing Expo 2017 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น ของรางวัล เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทำให้ได้รับความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, , Green World Publication, Industry 4.0, , สัมมนา, Bitec Bangna, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries, Thailand Builders Directory, www.Factoryeasy.com, Manufacturing Expo 2017, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, นิตยสารอุตสาหกรรม

Manufacturing Expo 2017 งานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อนักอุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิตที่ครบวงจรประกอบด้วย 7 งานหลักคือ InterPlas Thailand การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมภาชนะและบรรจุภัณฑ์พลาสติก InterMold Thailand เทคโนโลยีการผลิตและบำรุงแม่พิมพ์และชิ้นส่วน Automotive Manufacturing เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร Assembly Technology เทคโนโลยี ระบบอุปกรณ์เพื่อสายการผลิตอัตโนมัติ Surface & Coating สำหรับการเตรียมผิวโลหะ สี และ การเคลือบผิว NEPCON Thailand เทคโนโลยีการประกอบการตรวจวัดและการทดสอบ สำหรับการผลิตการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และ M Fair มหกรรมเพื่อการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่นกับผู้ประการท้องถิ่นในอุตสาหกรรมสนับทั่วอาเซียน โดยในปีนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดกว่า 2,452 แบรนด์ จาก 46 ประเทศ โดยมากกว่า 50 % เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่น คาดว่าผู้เข้าชมคุณภากว่า 70,000  ราย ผู้ประกอบการต่างชาติกว่า 5,000 ราย ยืนยันเข้าร่วมงาน คาดเงินสะพัดทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาทModern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, , Green World Publication, Industry 4.0, , สัมมนา, Bitec Bangna, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries, Thailand Builders Directory, www.Factoryeasy.com, Manufacturing Expo 2017, งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม, นิตยสารอุตสาหกรรม