งาน สถาปนิก 59 | Architect ’16

บรรยากาศบูธ Thailand Builders Directory ในงานสถาปนิก’59 / Architect’16 ปีนี้เราเน้นประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซค์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page: Thailand Builders Society ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งตลอดงานตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบูธของเราได้รับความสนใจเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย

TBD

 

งานสถาปนิกปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” เน้นการกลับไปคิดถึงพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม (Re-thinking Architectural Basics) ในทุกมิติของการออกแบบ เพื่อพัฒนางานออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม การอยู่อาศัย   การใช้งานได้อย่างลงตัวและสมดุล โดยให้ความสำคัญกับความเป็นไปได้ในทุกมุมมอง ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับทุกส่วน ทุกองค์ประกอบคือไฮไลต์ของการจัดงาน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก เช่น นิทรรศการอนุรักษ์ , นิทรรศการ Basic of the Present , นิทรรศการ Basic of the Future เป็นต้น

TBD