บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น

ซึ่งงานในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการบริหารงาน Supply Chain และการจัดซื้อ  เทคนิคการลดต้นทุนด้วยการจัดซื้อโดยการประกวดราคา” และหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์การจัดซื้อ รับมือยุคดิจิตอล Procurement 4.0” ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายจัดซื้อ