ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.นครราชสีมา

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.นครราชสีมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ในวันที่ 30 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more

ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญร่วมงาน Industrial Technology Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Technology Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ Productivity Measurement (การวัดการเพิ่มผลิตภาพการผลิต) ในวันที่ 15 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมกรุงศรี 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา Read more

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum ณ จ.ชลบุรี

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand Energy Forum 2015 ในวันที่ 2 กันยายน  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชั้น 3 สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ในวันที่ 25 สิงหาคม  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more

ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อ Quality Improvement Strategy For Machine Tools ในวันที่ 4 สิงหาคม  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด Read more