การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 15

การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 15

ฯพณฯ พล. อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) ครั้งที่ 15  ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อเรื่อง “แนวนโยบายการท่องเที่ยวไทย”

Read more

งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

นิตยสาร Thai Hotels & Travel  Magazine ,Asia Horeca และ Thailand Covention & Exhibition Directory ร่วมออกบูธงานประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Read more

World Spa & Wellbeing Convention 2016

World Spa & Wellbeing Convention 2016

สมาคมสปาไทย และอิมแพ็คประกาศความสำเร็จการจัดงาน World Spa & Well-being Convention หรือ งาน WSWC อย่างยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ 5 ปี ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสปาและสุขภาพของอาเซียน

Read more

BMAM Expo Asia 2016

BMAM Expo Asia 2016

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบำรุงรักษาอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 9 มีการแสดงสินค้าและบริการที่ทันสมัย การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน จากภาคส่วนอุตสาหกรรมก่อสร้างและการจัดการอาคาร ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กันยายน 2559 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

Read more

Thailand LAB International 2016

Thailand LAB International 2016

งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรม บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ

Read more