ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2017 จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing  Forum 2017 จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017  ขึ้น ณ โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จ. ชลบุรี Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Food Processing Forum 2017 กรุงเทพมหานครฯ

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Food Processing Forum 2017 กรุงเทพมหานครฯ

ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน Food Processing Forum 2017 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler

ผ่านพ้นไปด้วยดี กับงานสัมมนา Japanese Advanced Technology for Packaged Boiler เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2017 จ.ปราจีนบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Automation Control Forum 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2017  จ.ปราจีนบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ได้จัดงาน  Automation & Control Forum 2017 Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017 จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing & Maintenance Forum 2017  จ.ระยอง ที่ผ่านมา Read more

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. อยุธยา

บรรยากาศงานสัมมนา Maintenance Forum 2017 จ. อยุธยา

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัดผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Workingได้จัดงาน Maintenance Forum 2017 ขึ้น Read more