งานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย และงานแถลงข่าวส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เยี่ยมชมงาน ณ.ลานตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ( 8 มกราคม 2559) ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัย และภาคเอกชนที่พัฒนาและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า

ออกบูธ APT

โดยทางเราได้มีโอกาสนำหนังสือ   DIRECTORY OF THAILAND AUTO PARTS TESTING & TESTING EQUIPMENT SERVICES ไปจัดแสดง และแจกให้ผู้ที่เข้าร่วมงานและบริษัทต่างๆที่สนใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตราฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป