BMAM & Expo Asia 2017

BMAM Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา  การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย  ครั้งที่ 10 ที่รวบรวมเทคโนโลยีและบริการล่าสุด ด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร การก่อสร้าง การต่อเติมอาคารเขียวมาจัดแสดงอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2560 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

BMAM, BMAM Expo Asia 2017, Green World Publication, MM Machine Tools & Metalworking, Modern Manufacturing, TBD, Thailand Builders Directory

พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างกันของบริษัทชั้นนำ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์มากมายด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการทรัพยากร  งานเดียวที่รวบรวมสินค้าด้านการบำรุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการอาคาร  ไว้ครบวงจร อาทิ การจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน การรักษาความปลอดภัย อัคคีภัย การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดการพื้นที่การทำงาน การกำจัดแมลง และการบริการแบบมืออาชีพ

โดยในปีนี้บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้นำไดเรคเทอรี่อันดับหนึ่งด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง : Thailand Builders Directory และนิตยสารด้านอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking ไปแจกฟรีในงาน ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก