ภาพบรรยากาศงาน FaiFa Forum 2016 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา

ผ่านไปแล้วกับการสัมมนาในหัวข้อ การทดสอบมาตรฐานไฟฟ้า, การจัดการระบบไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงาน,ระบบไฟฟ้าในยุค Industry 4.0 และแนวทางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อรองรับ Industry 4.0  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา 

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัทกรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking ซึ่งงานสัมมนา FaiFa Forum 2016 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ โดยเฉพาะด้านไฟฟ้า ไปยังผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้า การให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานบำรุงรักษา (Maintenance Management System) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของโรงงาน ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว ยังถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย งานนี้ประสบผลสำเร็จและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบรรดาเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรไฟฟ้า,ผู้รับเหมา และผู้ออกแบบโครงการ ตามภาพ