You are here: Home > History

History

printing machine      ในปี พ.ศ. 2535 ยุคที่การติดต่อสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ทแทบไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย คุณสุเมธ กิตติธีรพรชัย ซึ่งในขณะนั้นดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ เล็งเห็นถึงโอกาสที่มาพร้อมกับการเติบโตด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย นั่นคือ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี และวิทยาการด้านอุตสาหการ ด้วยการสื่อสารและการเดินทางไปต่างประเทศในขณะนั้นถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

จากความเป็นผู้รักการอ่าน ประกอบกับมีธุรกิจการพิมพ์เป็นพื้นฐาน และด้วยแรงสนับสนุนจากเพื่อนนักธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้ก่อตั้งธุรกิจสำนักพิมพ์ภายใต้ชื่อ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด และผลิตนิตยสารฉบับแรกใช้ชื่อว่า ‘วิศวอุตสาหกรรม’ ในปีถัดมา

ในขณะนั้น สื่อด้าน B2B ของประเทศไทยยังมีน้อยมาก ไม่แพร่หลายหรือทันสมัยเท่าทันสื่อด้าน Lifestyle นิตยสารวิศวอุตสาหกรรมจึงได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมสูงมาก นิตยสารวิศวอุตสาหกรรมจึงเป็นสื่อกลางการติดต่อซื้อขายเครื่องมือเครื่องจักรและบริการด้านงานอุตสาหกรรม รวมถึงเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีแก่นักอุตสาหกรรมไทยอย่างกว้างขวาง

ต่อมาในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจขนาดหนัก แต่ในปัญหาย่อมมีโอกาสใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ เมื่อการทำธุรกิจไม่ราบรื่นผู้คนจะแสวงหาความรู้ พฤติกรรมของคนไทยในขณะนั้นก็เช่นกัน อัตราการอ่านของคนไทยส่วนหนึ่งสูงขึ้น หนังสือประเภท How To มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมียอดจำหน่ายสูงอย่างน่าสนใจ

mm-modern

นิตยสาร Modern Manufacturing และ MM – Machine Tools & Metalworking

นิตยสารวิศวอุตสาหกรรม ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ผู้บริหารไม่เพียงตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้รอดจากภาวะวิกฤติ แต่มองไกลไปยังโอกาสใหม่ๆ โดยในปี พ.ศ.2544 ทางบริษัทฯ ได้รับการติดต่อทางโทรสารจาก Vogel Business Media ประเทศเยอรมนี แสดงความสนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจนิตยสารด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย การติดต่อครั้งนั้นเป็นเพราะคุณสุเมธได้เคยพบปะผู้บริหารของ Vogel เมื่อครั้งเดินทางไปดูงานด้านการพิมพ์ที่เยอรมนีเมื่อกว่าสิบปีมาแล้ว

ในปี พ.ศ.2544 คุณสุเมธจึงร่วมกับหุ้นส่วนและ Vogel เยอรมนี เริ่มก่อตั้ง Vogel Burda Communication เพื่อผลิตนิตยสารด้านไอที CHIP ฉบับภาษาไทย ซึ่งในขณะนั้น CHIP มีการตีพิมพ์ในประเทศต่างๆ หลายภาษา โดยได้รับความนิยมอย่างสูง สำหรับในประเทศไทย แม้จะมีนิตยสารด้านไอทีอยู่ก่อนแล้ว แต่ CHIP นับเป็นนิตยสารไอทีจากต่างประเทศฉบับแรกๆ จึงเป็นที่ถูกใจแก่ผู้อ่านอย่างมาก เนื่องจากความล้ำสมัยของเนื้อหา จนทำให้สามารถก้าวมาเป็นนิตยสารไอทีที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในร้านหนังสือชั้นนำของประเทศไทยได้ภายในปีที่สองหลังจากเริ่มก่อตั้ง และยืนหยัดในวงการมากว่า 10 ปี กระทั่งปิดตัวลงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สื่อในยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี ผู้บริหารกรีนเวิลด์ได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ ซึ่งแม้จะเป็นตลาดกลุ่มเฉพาะ แต่ก็มีความต้องการสูง และยังไม่ค่อยมีผู้ผลิตในประเทศไทย จึงติดต่อขอเป็นผู้ผลิตนิตยสารด้านอุตสาหกรรมของ Vogel ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2546 จึงเป็นปีปรับโฉมครั้งใหญ่ของกรีนเวิลด์ โดยปิดตำนานนิตยสารวิศวอุตสาหกรรม ปรับแบรนด์ใหม่ยกเครื่องใหม่เป็นนิตยสาร Modern Manufacturing โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก Vogel Business Media ภายใต้แนวคิด Innovative Industrial Magazine ที่นำเสนอสิ่งใหม่ ด้วยแนวทางใหม่ และกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ จึงเป็นที่สนใจของนักอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว

จากจุดเปลี่ยนที่สำคัญในปี 2546 กรีนเวิลด์ มีพัฒนาการ การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณ์สำคัญเป็น Timeline ได้ดังนี้

ปี 2547 ได้รับลิขสิทธิ์จาก Vogel ดำเนินการผลิตนิตยสาร MMMachine Tools & Metalworking ซึ่งเป็นนิตยสารด้านเครื่องจักรอันดับหนึ่งจากเยอรมนีที่มีอายุกว่า 120 ปี และได้รับรางวัล Trade Magazine of The Year โดยมีโอกาสร่วมงานกับ อ.สุริยันต์ เทียมเพ็ชร ในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการ มีการแถลงข่าวเปิดตัวในงาน METALEX และในสองปีต่อมาก็ได้เริ่มแตกแขนงออกเป็น MM Electronics อีกเล่มหนึ่ง
ปี 2549 ร่วมกับ Marshall Cavendish Business Information Pte Ltd (ชื่อเดิม Times Publishing) ภายใต้กลุ่ม F&N จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ผลิต Business Directories อันดับหนึ่งจากสิงคโปร์ ลงทุนดำเนินธุรกิจด้าน Business Directories ในประเทศไทย โดยได้ผลิตสื่อร่วมกับหน่วยงานราชการและสมาคมธุรกิจหลายหน่วยงานในประเทศไทย อาทิ Thailand Biotech Guide, Thailand Convention & Exhibition Directory, AsiaHORECA, Thailand Top Innovative Companies, Thailand Builders Directory, Thailand Official Hotels Directory
ปี 2550 เริ่มให้บริการ Below the line โดยรับจัด Exclusive Seminar เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเสนอเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบงานสัมมนา
ปี 2551 ริเริ่มจัดงาน Seminar + Mini Exhibition ให้แก่นักอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ Modern Manufacturing Forum – MMF ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม มีวิศวกรและผู้บริหารโรงงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200-300 คนในทุกพื้นที่
ปี 2555 จัดงาน CONNEXT ซึ่งเป็นงาน Thank You Party เพื่อแสดงความขอบคุณพันธมิตรและผู้สนับสนุนในโอกาสที่นิตยสาร Modern Manufacturing ก้าวสู่ปีที่ 10 และฉลองการผลิตครบฉบับที่ 100 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
ปี 2557 เปิดตัวเวบไซต์ www.factoryeasy.com ในงาน METALEX 2014 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเป็น ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขาย สินค้าอุตสาหกรรม’ โดยมีเป้าหมายสร้าง 1,000,000 Transactions ได้ในปี 2560
ปี 2558 ด้วยระบบ Database Marketing ที่มีประสิทธิภาพ งาน MMF ได้รับการยอมรับว่าเป็น Road Show อันดับหนึ่งที่เข้าถึงเขตอุตสาหกรรมทั่วทุกภาคในประเทศไทย และมีการขยายการจัดงานตามหัวข้อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ได้แก่ Machine Tools Forum, Automation & Control Forum และ Thailand Energy Forum รวมทั้งขยายการจัดงาน Exclusive Roadshow ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมเกือบ 30 events/ปี
อนาคต มุ่งสู่การเป็น Intelligent B2B Resources