Industrial Media & Service

Media & Marketing service for Industrial Market

Green World คือ ผู้เชี่ยวชาญการผลิตสื่ออุตสาหกรรม รวมถึงเป็นมืออาชีพในการจัดอีเวนท์และให้บริการการตลาดสำหรับธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก Vogel Business Media ประเทศเยอรมนี

ด้วยพันธกิจที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในภาคการผลิตของไทย โดยการเชื่อมต่อความรู้ เทคโนโลยี สินค้าและซัพพลายที่มีคุณภาพให้เข้าถึงทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดย Green World นำเสนอสื่อและบริการต่างๆ ดังนี้

นิตยสาร Modern Manufacturing นิตยสาร Modern Manufacturing
นิตยสารด้านการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระบบการผลิต จนถึงการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
view-ebook
นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking นิตยสาร MM Machine Tools & Metalworking
นิตยสารด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและงานโลหการระดับโลก ที่ได้รับลิขสิทธิ์และการสนับสนุนจาก Vogel Business Media ประเทศเยอรมนี
view-ebook
Modern Manufacturing Forum Modern Manufacturing Forum
งานสัมมนาและแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแวดวงอุตสาหกรรมไทยและเป็นงานเดียวที่มีบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะผู้จัดการโรงงาน วิศวกร เข้าร่วมงานมากที่สุด ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2551
Machine Tools & Metalworking Forum Machine Tools & Metalworking Forum
งานแสดงเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกลและโลหการ เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
Automation & Control Forum Automation & Control Forum
งานสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการที่นำระบบการผลิตและควบคุมอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอด พัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
Thailand Energy Forum Thailand Energy Forum
งานสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม นำเสนอวิธีการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
Event Organizing Event Organizing บริการด้านการตลาด สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำกิจกรรม Below the line และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากการลงโฆษณา ที่มุ่งเน้นไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม อาทิ การจัด Roadshow ไปยังนิคมอุตสาหกรรม การจัด Seminar & Conference การจัดประชุมสาธิตสินค้า การจัดงานกอล์ฟ หรือกีฬาอื่นๆ การทำประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ
CRM & Database Marketing Services CRM & Database Marketing Services  ด้วยการบริหารและจัดการฐานข้อมูลอย่างมีระบบ ทำให้ฐานข้อมูลของเราครบถ้วนและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดของคุณให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ คุ้มค่า และรวดเร็วที่สุด ตัวอย่างบริการของเรา เช่น Direct Mailing Service, Invitation Service สำหรับกิจกรรมการตลาดต่างๆ, Email Marketing และ ใบแทรกนิตยสาร เป็นต้น
FactoryEasy.com FactoryEasy.com  ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม และศูนย์รวมข้อมูลสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร บทความน่ารู้ และแหล่งข้อมูลสำหรับจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงงาน ที่จะทำให้ทุกเรื่องในโรงงานเป็นเรื่องง่าย โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านเนื้อหาจากนิตยสารอุตสาหกรรมและไดเรกทอรี่อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย