‘INTERMACH – SUBCON THAILAND’ 2017 ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ปิดฉากด้วยความสำเร็จอย่างงดงามกับงาน  ‘INTERMACH – SUBCON THAILAND’ 2017  จัดขึ้นวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในโอกาสนี้ บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จํากัด ในฐานะผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือนชั้นนำ Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metalworking, Directory of Thailand Process & Chemicals Industries หนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจในอุตสาหกรรมด้าน Process & Chemicals ของประเทศไทย และ www.Factoryeasy.com ‘ตลาดออนไลน์ ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม’ ได้ร่วมออกบูธในงาน INTERMACH 2017 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงาน ให้ความสนใจในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในเว็บไซต์และรับนิตยสารฟรีครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ผู้มาร่วมงานเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลในบูธมากมาย

งาน INTERMACH 2017 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 3 ทศวรรษ ที่จัดร่วมกันกับ งาน SUBCON THAILAND 2017 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งทั้งสองงานถือได้ว่าเป็นงานแรกแห่งภูมิภาคที่ได้รวบรวมภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ มารวมไว้ในงานเดียวจึงเป็นอีกงานสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ที่จะได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 อย่างแท้จริง โดย  ‘INTERMACH – SUBCON THAILAND’ 2017  จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์  ‘Advanced Technology The Smart Way to Success’  พบกันอีกครั้งในงาน  INTERMACH 2018 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา