ขอเชิญเข้าร่วมงาน MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงาน  MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 ขึ้น

Machine Tools 2017

 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม มีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ  CAD/CAM/CAE สำหรับงานออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการผลิต โดย อ.รุ่งศักดิ์ นาวงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ และ อ.โสธร คงแก้ว วิศวกรอาวุโส จากสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งจะมาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน  การนำเอาเทคโนโลยีการออกแบบวิเคราะห์กระบวนการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM/CAE) จึงมีบทบาทและความสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มช่องทางในการ สร้างอำนาจต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และลดต้นทุนในการประกอบการ โดยเฉพาะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน,  และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560    เวลา  08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด   ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้    และส่งแฟกซ์มายังเบอร์   0-2769-8120,0-2769-8043 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 103 / 083-584-6677  (คุณพนมรุ้ง)