ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ณ จ.สมุทรสาคร

 

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process และหัวข้อ PDCA : Deming Cycle เพื่อการพัฒนาผลิตภาพ  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต    ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559

เวลา08.00 -16.30 น.ณโรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

ซึ่งท่านสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้     และส่งแฟกซ์มายังเบอร์

0-2769-8120 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร   0-2731-1191-4 ต่อ 104  (คุณวันวิสาข์)