ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้นซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายในหัวข้อ Productivity…The way to competitiveness    และหัวข้อ Quality Control Circle  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกร, ฝ่ายซ่อมบำรุง,ฝ่ายผลิต ตามภาพข่าว