ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.อยุธยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process ในวันที่ 25 สิงหาคม  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

mm-25-08-58-feature

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working และ MM Electronics ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2015  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ การพัฒนาหัวหน้างาน Style TWI (Training Within Industrial) และ หัวข้อ Finding Wastes and Losses in Production Process   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการโรงงาน, หัวหน้างาน, วิศวกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายซ่อมบำรุง  และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ในครั้งนี้ สามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ และส่งแฟกซ์มายังเบอร์ 0-2769-8120 หรืออีเมล์มาที่ seminar@greenworldmedia.co.th ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประสานงานการจัดงานสัมมนา โทร 0-2731-1191-4 ต่อ 104 (คุณวันวิสาข์)

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน