ขอเชิญร่วมงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 ณ จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อ Quality Improvement Strategy For Machine Tools ในวันที่ 4 สิงหาคม  2558 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

feature

บริษัทกรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking ร่วมกับ สถาบัน ไทย-เยอรมัน จัดงาน MM Machine Tools & Metalworking Forum ซึ่งมีการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจในหัวข้อ Quality Improvement Strategy For Machine Tools

ซึ่งหัวข้องานสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดการเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงกระบวนการการผลิตในโรงงงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักร ที่มุ่งเน้นให้ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต งานนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกรฝ่ายผลิต และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

สำหรับผู้สนใจจะเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมฟังการสัมมนา โดยลงทะเบียนตามแบบฟอร์มด้านล่าง และส่ง Fax มาได้ที่ 0-2769-8120 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสาข์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการจัดสัมมนา โทร. 0-2731-1191-4 ต่อ 104

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดการสัมมนา
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน