ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Modern Manufacturing Forum 2015 และร่วมเข้าฟังสัมมนาในหัวข้อ “Boost Up ประสิทธิภาพเครื่องจักรตามแนวทาง TPM” และ หัวข้อ “SO 9001 และ ISO 14001 Version 2015 นำองค์กรสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.45 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้อง Pacific 1-3) จ.ชลบุรี

ขอเชิญร่วมงาน Modern Manufacturing Forum 2015 ณ จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิต นิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2015 งานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดสำหรับ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสิทธิผล รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กระบวนการผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาสู่การลดต้นทุน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ มีบรรยายใน หัวข้อ “Boost Up ประสิทธิภาพเครื่องจักรตามแนวทาง TPM” และ หัวข้อ “SO 9001 และ ISO 14001 Version 2015 นำองค์กรสู่ความยั่งยืน” งานนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้างาน วิศวกรฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง และวิศวกรควบคุมเครื่องจักร จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจหรือบริษัทจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 -16.45 น. ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท (ห้อง Pacific 1-3) จ.ชลบุรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแต่อย่างใด

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถกรอกรายละเอียด เพื่อลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้

เอกสารแนบ
รายละเอียด กำหนดหนดการสัมมนาและแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารวมงาน

หมายเหตุ
– จำกัดจำนวนการส่งรายชื่อ บริษัทละ 3 ท่าน เท่านั้น