ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงาน PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงาน  PAMNEX TECH Conference จ.พิษณุโลก

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ขึ้น ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ การลดต้นทุนการผลิตด้วย Lean Manufacturing  และ การลดต้นทุนด้วยการจัดซื้อและคลังสินค้า Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงาน  MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน จัดงาน  MACHINE TOOLS & METALWORKING FORUM 2017 ขึ้น Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum 2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาModern Manufacturing Forum  2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากการที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 ขึ้น Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  FAIFA  Forum 2017 Read more

บรรยากาศงาน สัมมนา Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพ วันที่ 25-26 มกราคม 2560

บรรยากาศงาน สัมมนา  Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ณ โรงแรมเมเปิล  จ.กรุงเทพ วันที่ 25-26 มกราคม 2560

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 และ Maintenance Forum 2017  Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา FAIFA Forum 2017 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม กรุงศีริเวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  จะจัดงาน  FAIFA  Forum 2017 ขึ้น

Read more