ขอเชิญพบกับการสัมมนาดี มีคุณภาพ Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญพบกับการสัมมนาดี มีคุณภาพ Modern Manufacturing Forum & Maintenance Forum 2017 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเมเปิล จ.กรุงเทพมหานคร

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัดงาน  Modern Manufacturing Forum 2017 และ Maintenance Forum 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม  โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ  การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากแหล่งภายนอกองค์กร  และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ที่จะแข่งขันและขยายตัวในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศ  ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น   2 วัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ Read more

บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016 20 ตุลาคม 2559 ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรมรายเดือน Modern Manufacturing, นิตยสาร MM Machine Tools & Metal Working ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้น

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงาน Modern Manufacturing Forum 2016 ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนา ใน 2 หัวข้อที่น่าสนใจคือ

Read more

บรรยากาศงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

บรรยากาศงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ผ่านไปด้วยดีกับการจัดงาน Machine Tools Technology in Manufacturing Process เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรีผ่านมาโดยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหรรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working ได้จัดงานสัมมนา Machine Tools Technology in Manufacturing Process ขึ้น ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา PAMNEX TECH Conference ณ พัฒนากอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา PAMNEX TECH Conference  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับแอนด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing ,MM Machine Tools & Metalworking   ร่วมกับ บริษัท นำแสง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จะจัดงานสัมมนา  PAMNEX TECH Conference ซึ่งเป็นการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ในหัวข้อ SMART Logistic  For Industry 4.0  ขึ้น Read more