งาน สถาปนิก 59 | Architect ’16

งาน สถาปนิก 59 | Architect ’16

บรรยากาศบูธ Thailand Builders Directory ในงานสถาปนิก’59 / Architect’16 ปีนี้เราเน้นประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซค์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Facebook Fan Page: Thailand Builders Society ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งตลอดงานตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งบูธของเราได้รับความสนใจเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย

Read more