บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016

บรรยากาศงาน สัมมนา Industrial Technology Forum 2016

ด้วยบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสาร  Modern Manufacturing , MM Machine Tools & Metalworking  ร่วมกับ บริษัท ที เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Industrial Technology Forum 2016 ขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา  Read more

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา Modern Manufacturing Forum 2016 ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.อยุธยา

จากที่บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด  ผู้ผลิตนิตยสารอุตสาหกรรม Modern Manufacturing, MM Machine Tools & Metal Working  ได้จัด  Modern Manufacturing Forum 2016  ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม Read more